โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา [1082105001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 16/03/2566
[2098/76302]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]